3. MQL4 dla początkujących. Część III.

3.8. Typy zmiennych: typ tekstowy

string

Ten typ służy do przechowywania tekstu, który należy zapisać wewnątrz dwóch symboli cudzysłowu "".

Kod 1
string s1 = "To jest tekst w MQL4";

Jedyne działanie matematyczne, jakie można przeprowadzać z tekstem to dodawanie. W taki sposób można łączyć np. dwa wyrazy w jeden tekst.

Kod 2
#property strict

string s2 = "Puszek";
string s3 = " Okruszek";
string s4;
string s5;

//---
void OnStart()
  {
   s4 = s2 + s3;
   s5 = s4 + " to imię" + " pieska" + " sąsiadki.";
  
   Print("s4 = " , s4);
   Print("s5 = " , s5);
  }

Rys. 1. Wynik działania skryptu.


Jeśli zamiast plusa zapiszesz minus lub znak mnożenia lub znak dzielenia , to kompilator wygeneruje błąd 'illegal operation use', tj. bezprawne wykorzystanie operacji. Trudno było by jeden wyraz tekstowy pomnożyć na inny lub podzielić jedno przez drugie. Absurd.

Jeśli w tekście będziesz chciał wstawić symbol lewego ukośnika \ lub apostrofu ' lub cudzysłowu " to przed nimi należy wstawić symbol lewego ukośnika \. Popatrz na poniższym kodzie jak to powinno wyglądać.

Kod 3
#property strict

void OnStart()
  {
   Print("Tu jest symbol \\lewego\\ ukośnika.");
   Print("Tu jest symbol \'apostrofu\' .");
   Print("Tu jest symbol \"cudzysłowu\" .");
  }

Rys. 2. Wynik działania skryptu.