1. MQL4 dla początkujących. Część I.

Ta seria lekcji przeznaczona jest dla osób, które nie mają doświadczenia w programowaniu, ale chcą opanować MetaQuote Language 4. Kolejność materiału została zaprojektowana w taki sposób, aby na początku pokazać podstawowe i najprostsze rzeczy. Nie będziemy tu jeszcze zbyt głęboko zagłębiać się w teorię. Czytaj tekst powoli, analizując każde zdanie. Nie idź dalej jeśli nie zrozumiesz poprzedniego materiału. Studiuj przykładowe kody, pisz swoje na podstawie tego co już opanowałeś i nie bój się popełniać błędów.


2. MQL4 dla początkujących. Część II.

To jest druga część z serii lekcji poświęconej MQL4. Przeznaczona jest dla osób, które już zapoznały się z pierwszą częścią. Dowiesz się tutaj o funkcji Print(), warunkach if ... else, operacjach porównania, zagnieżdżaniu warunków if ... else, operacjach logicznych && (i) oraz || (lub), grupowaniu warunków, operatorze wyboru wielowariantowego switch ... case, operatorach pętli while oraz do ... while, operatorze przerywania break, operatorze kontynuacji continue i o operatorze return.


3. MQL4 dla początkujących. Część III.

W tej lekcji poznamy wszystkie typy zmiennych jakie istnieją w MQL4. Także na prostych przykładach pokazano jak można łączyć sobą operatory omówione w poprzednich częściach. Ta lekcja przeznaczona jest dla osób, które już dobrze opanowały poprzedni materiał.


4. MQL4 dla początkujących. Część VI.

To jest ostatnia lekcja z serii "MQL4 dla początkujących". Znajdziesz tu informację jak za pomocą funkcji i operatorów, poznanych w poprzednich lekcjach, możesz analizować wykresy i przeszukiwać dane w celu znalezienia pewnych zależności w zachowaniu instrumentów finansowych. Po przeczytaniu tej lekcji powinieneś już mieć podstawową wiedzę na temat działania MQL4.


5. Funkcje własne.

f()

W tym artykule opisano czym są funkcje własne, jakie korzyści niesie ich stosowanie, jak wygląda ich struktura oraz wiele innych porzytecznych informacji, które pozwolą ci zrozumieć ich piękno. Stosowanie funkcji własnych może znacząco ułatwić pisanie kodu, uczyni go czytelniejszym i łatwieszym w utrzymaniu.