W tym rozdziale zostały zgromadzone opisy oraz przykłady niektórych słów kluczowych języka MQL4 z podziałem na odpowiednie kategorie. Pełną specyfikację odnośnie wszystkich konstrukcji programistycznych można znaleźć w rozdziale Documentation na oficjalnej stronie MetaQuotes Software Corp. Trzeba też pamiętać, że MQL4 jest językiem ciągle rozwijającym się, gdzie mogą pojawiać się nowe lub zmieniać się obecne konstrukcje językowe. W związku z czym tylko oficjalna specyfikacja udostępniona przez MetaQuotes Software Corp. może być wiarygodnym źródłem informacji o MQL4.


Predefiniowane zmienne i tablice »
Predefiniowane zmienne i tablice

Dla każdego programu terminal MetaTrader 4 tworzy predefiniowane zmienne i tablice, które odzwierciedlają aktualny stan tego wykresu notowań na którym program MQL4 (skrypt, strategia automatyczna, wskaźnik) został uruchomiony. Wartości zmiennych predefiniowanych są ustalane jeden raz podczas pierwszego uruchomienia programu i nie mogą być zmienione przez program MQL4, za wyjątkiem _LastError, którą można wyzerować przez funkcję ResetLastError().

Funkcje matematyczne »
Funkcje matematyczne

Zestaw funkcji matematycznych.

Funkcje konwersji »
Funkcje konwersji

Zestaw funkcji do konwersji danych z jednego typu do innego.

Informacja o koncie »
Informacja o koncie

Funkcje z tego zestawu umożliwiają dostęp do informacji o bieżącym stanie konta.

Funkcje sprawdzające »
Funkcje sprawdzające

Funkcje tego typu umożliwiają dostęp do informacji o bieżącym stanie środowiska handlowego w terminale MetaTrader 4.

Funkcje transakcji »
Funkcje transakcji

Zestaw funkcji do zarządzania handlem, które mogą być stosowane tylko w skryptach i strategiach handlowych. Funkcje transakcyjne OrderSend(), OrderClose(), OrderCloseBy(), OrderModify(), OrderDelete(), zmieniające stan konta, mogą być wywołane tylko jeśli w właściwościach uruchomionego programu zostało zaznaczone pole „Umożliw Handel”.

Dostęp do danych historycznych »
Dostęp do danych historycznych

Zestaw funkcji, umożliwiające dostęp do danych historycznych dot. właściwości świec.

Funkcje daty i czasu »
Funkcje daty i czasu

Funkcje do pracy ze zmiennymi typu datetime. Ten typ prezentowany jest liczbą całkowitą ilości sekund, które upłynęły licząc od godziny 00:00 dnia 1 stycznia 1970 r.

Funkcje tablicowe »
Funkcje tablicowe

Zestaw funkcji do pracy z tablicami. Należy pamiętać, że w MQL4 można tworzyć maksymalnie czterowymiarowe tablice, a indeksacja ich elementów rozpoczyna się od 0.

Funkcje wskaźników standardowych »
Funkcje wskaźników standardowych

Zestaw funkcji do obliczenia wskaźników. Aby program MQL4 miał dostęp do danych wskaźnika, obecność tego wskaźnika na wykresie notowań nie jest konieczna. Każdy wskaźnik może być obliczony na podstawie danych z dowolnego dostępnego symbolu oraz przedziału czasowego. Jeśli dane dla innego symbolu jeszcze nie są dostępne (nie zostały pobrane z serwera), pojawi się błąd nr 4066 ”ERR_HISTORY_WILL_UPDATED”. Po takiej nieudanej próbie dostępu do danych, terminal pobierze je z serwera i po jakimś czasie próbę można powtórzyć.

Dostęp do danych handlowych »
Dostęp do danych handlowych

Zestaw funkcji do uzyskania informacji o stanie rynku.


Grupy funkcji, które nie zostały tu opisane: Funkcje do pracy z tekstem, Zmienne globalne terminalu, Funkcje plikowe, Funkcje zdarzeniowe, Ogólne funkcje, Funkcje do pracy z wykresem notowań, Funkcje do pracy z sygnałami, Wskaźniki własne, Funkcje obiektów graficznych.