Funkcje daty i czasu:   Day()

Funkcja int Day() zwraca numer bieżącego dnia miesiąca (1, 2, ... 31), obliczonego na podstawie ostatniego znanego czasu serwera. Podczas testowania wartość ta jest emulowana. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji MQL4.


Przykład 1

#property strict
void OnStart()
  {
//--- bieżący dzień miesiąca
   int result = Day();
   Print("Numer bieżącego dnia miesiąca = ",result);
  }

Rys. 1. Przykład stosowania funkcji Day().