Funkcje konwersji:   CharArrayToString()

Funkcja string CharArrayToString() kopiuje i konwertuje część tablicy typu uchar , w zależności od kodowania strony kodowej systemu operacyjnego, do tekstu. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji MQL4.


Przykład 1

#property strict
void OnStart()
  {
//--- tablica
   uchar array[6];
   array[0] = 77;   // litera "M" w systemie kodowania ANSI
   array[1] = 111;  // litera "o" w systemie kodowania ANSI
   array[2] = 110;  // litera "n" w systemie kodowania ANSI
   array[3] = 107;  // litera "k" w systemie kodowania ANSI
   array[4] = 101;  // litera "e" w systemie kodowania ANSI
   array[5] = 121;  // litera "y" w systemie kodowania ANSI

//--- skomponować słowo "Monkey"
   string result_1 = CharArrayToString(array,0,WHOLE_ARRAY,CP_ACP); // result_1 = Monkey
   Print("1) result_1 = ",result_1);

   string result_2 = CharArrayToString(array);                      // result_2 = Monkey
   Print("2) result_2 = ",result_2);

//--- skomponować słowo "Money"
   string value_1  = CharArrayToString(array,0,3);  // Mon
   string value_2  = CharArrayToString(array,4);    // ey
   string result_3 = value_1 + value_2;             // result_3 = Mon + ey = Money
   Print("3) result_3 = ",result_3);

//--- skomponować słowo "key"
   Print("4) CharArrayToString(array,3) = ",CharArrayToString(array,3));
  }

Rys. 1. Przykłady stosowania funkcji CharArrayToString().


Jeśli trzeba przekonwertować wartości liczbowe z tablicy, zawierającej kody symboli Unicode do symboli tekstowych, należy zastosować funkcję ShortArrayToString() .