5. Funkcje własne.

5.13. Biblioteki funkcji: część 1

Podobnie do języka programowania C++, w MQL4 też istnieje możliwość tworzenia bibliotek funkcji w postaci zewnętrznych plików. Zamiast tego, żeby w kodzie źródłowym pisać wszystkie potrzebne nam funkcje, można je umieścić w zewnętrznej bibliotece i ten plik po prostu dołączyć do kodu. Taka możliwość daje gigantyczną wygodę przy tworzeniu złożonych programów. W pliku biblioteki możemy opisać wiele różnych funkcji, prostych lub takich, które liczą np. kilka tysięcy linijek, a we właściwym programie za pomocą kilku linijek dołączyć potrzebne nam funkcje ze zbioru biblioteki. Zobacz jak możemy przygotować plik biblioteki, opisać w niej funkcje i dołączyć do programu (skryptu, własnego wskaźnika lub strategii automatycznej).

Aby utworzyć nową bibliotekę, w MetaEditor 4 w oknie Nawigatora prawym przyciskiem myszki kliknij na folderze o nazwie Libraries i wybierz Nowy Plik (rys. 1). Jeśli Nawigator z jakichś powodów zniknął, to wywołuje się on poprzez naciśnięcie w pasku menu Widok a następnie Nawigator lub kombinacją klawiszy Ctrl + D.

Rys. 1. Tworzenie zewnętrznej biblioteki funkcji. Krok 1.


Pojawi się okienko, gdzie wybierz Biblioteka, a następnie kliknij Dalej (rys. 2).

Rys. 2. Tworzenie zewnętrznej biblioteki funkcji. Krok 2.


W kolejnym okienku w polu Imię i Nazwisko (to chyba niedokładne tłumaczenie) po Libraries\ wpisz nazwę pliku biblioteki, np. MojaBiblioteka. Jeśli chcesz to w polu Autor możesz wpisać swoje imię i nazwisko, a w polu Link e-mail lub stronę www (rys. 3).

Rys. 3. Tworzenie zewnętrznej biblioteki funkcji. Krok 3.


Po kliknięciu na Zakończ pojawi się okno kodu źródłowego biblioteki (rys. 4). W oknie Nawigator, które na poniższym rysunku znajduje się w lewej części edytora widać, że ten plik schował się w folderze o nazwie Libraries.

Rys. 4. Tworzenie zewnętrznej biblioteki funkcji. Krok 4.


Gdybyś chciał zlokalizować na twardym dysku ten plik, to w oknie Nawigatora prawym przyciskiem myszki kliknij na nazwę pliku i wybierz Otwórz Folder (rys. 5).

Rys. 5. Lokalizacja pliku biblioteki.


W głównym folderze Libraries można także utworzyć podfolder. W tym celu prawym przyciskiem myszki kliknij na Libraries, wybierz Nowy Folder i podaj jego nazwę. Na nazwie nowego folderu kliknij prawym przyciskiem myszki i aby utworzyć plik nowej biblioteki wykonaj kroki opisane na poprzednich rysunkach 2 i 3. Na poniższym rysunku dla przykładu utworzyłem folder Kontener, a w nim plik biblioteki BibliotekaMath (rys. 6).

Rys. 6. Tworzenie nowego folderu i nowej zewnętrznej biblioteki funkcji.