1. MQL4 dla początkujących. Część I.

1.1. Pierwsze spotkanie z MQL4

Na początku zobaczmy co można robić za pomocą tego języka. Jest on przeznaczony do tworzenia skryptów, własnych wskaźników, automatycznych strategii oraz bibliotek.

  • Skrypty - to sekwencje poleceń, programów, które działają tylko raz zgodnie z twoim poleceniem. Mogą one zastąpić czynności wykonywane w codziennym handlu. Na przykład, wysyłać zlecenia kupna lub sprzedaży. Mogą również wykonywać określone działania - na przykład analizować wykresy i generować informacje.
  • Wskaźniki własne - to techniczne wskaźniki, napisane przez użytkownika dodatkowo do tych co już znajdują się w terminalu. Wyświetlają one wykresy lub inną informację wizualną. W odróżnieniu od skryptów, wskaźniki uruchomiane są przy każdej zmianie ceny, tj. na każdym ticku. Mogą one informować o sytuacji na rynku, dawać rady o kupnie lub sprzedaży. To co będą wyświetlać wskaźniki zależy tylko od ciebie.
  • Strategie automatyczne - to mechaniczne systemy handlowe, które są powiązane z dowolnym instrumentem finansowym. Podobnie do wskaźników własnych, strategie automatyczne są uruchomiane na każdym nowym ticku, ale w przeciwieństwie do nich mogą samodzielnie handlować bez twojego udziału! Opisujesz swoją strategię w języku MQL4, a terminal z zimną krwią wykonuje wszystkie twoje instrukcje.
  • Biblioteki - to zestawy funkcji do wykonywania określonych zadań. Na przykład, jedna z twoich strategii automatycznych może używać specjalnych funkcji matematycznych przy podejmowaniu decyzji o tym, kiedy sprzedać a kiedy kupić.

Te wszystkie programy będziemy pisać w specjalnym edytorze - MetaEditor 4. Aby móc z niego korzystać, najpierw należy zainstalować terminal MetaTrader 4 (MT4), który można pobrać z oficjalnej strony firmy MetaQuotes Software Corp. Po jego zainstalowaniu, na monitorze zobaczysz okno terminala, które będzie wyglądać w następujący sposów (rys. 1).

Rys. 1. Terminal MetaTrader 4.


Jeśli będziesz chciał zmienić język terminala na polski to w pasku menu kliknij na drugą zakładkę View, następnie najedź myszką na Languages, na rozwijanej liście kliknij na Polish (rys. 2) i po restarcie terminala język ustawi się na polski.

Rys. 2. Zmiana języka MetaTrader 4 na polski.


Aby uruchomić MetaEditor 4, w otwartym terminalu na klawiaturze wciśnij F4 lub w pasku menu kliknij myszką na Narzędzia a następnie na Edytor języka MQL4 lub kliknij na ikonkę edytora (rys. 3).

Rys. 3. Uruchomienie MetaEditor 4.


Może pojawić się pytanie, a czy można zainstalować MetaEditor 4 bez konieczności instalacji MT4? Nie. Jest on integralną częścią terminala i nie będzie bez niego działać. Może też pojawić się drugie pytanie, a czy do tworzenia programów dla MT4 można używać inne edytory? Zapewnie tak, chociaż ja tego nigdy nie robiłem ze względu na wiele zalet tego edytora. W mojej opinii jest on dobrze dopasowany do programowania w MQL4. Posiada kolorowanie składni, tj. jednym kolorem podświetla funkcje a innym operatory, dzięki czemu oko łatwo wychwyci różnicę. Po napisaniu kilku liter elementu kodu można automatycznie podstawić jego pełną nazwę bez konieczności pisania całej nazwy. Posiada zaawansowany mechanizm wykrywania błędów oraz inne zalety.

Po uruchomieniu MetaEdytor 4 pojawi się okno tego edytora (rys. 4).

Rys. 4. Okno MetaEditor 4.


W celu zmiany języka na polski w pasku menu kliknij na zakładkę View, najedź myszką na Languages, na rozwijanej liście kliknij na Polish i po restarcie język ustawi się na polski. Aby utworzyć nowy program w górnej lewej części edytora kliknij na przycisk Nowy lub na klawiaturze naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + N (rys. 5).

Rys. 5. Utworzenie nowego programu w MetaEditor 4.


Pojawi się okienko, gdzie należy wybrać typ programu, który chciałbyś utworzyć. Wybierz Skrypt, a następnie kliknij Dalej (rys. 6).

Rys. 6. Utworzenie skryptu. Krok 1.


W kolejnym okienku w polu Nazwa po Scripts\ wpisz nazwę skryptu, np. Test. Jeśli chcesz to w polu Autor możesz wpisać swoje imię i nazwisko, a w polu Link e-mail lub stronę www (rys. 7).

Rys. 7. Utworzenie skryptu. Krok 2.


Po kliknięciu na Zakończ pojawi się okno kodu źródłowego. Widzisz, nawet pusty świeżo upieczony skrypt zawiera już jakiś kod. W oknie Nawigator, które na poniższym rysunku 8 znajduje się w lewej części edytora widać, że ten plik schował się w folderze o nazwie Scripts.

Rys. 8. Kod źródłowy skryptu.


Gdybyś chciał zlokalizować na twardym dysku ten plik, to w oknie Nawigatora prawym przyciskiem myszki kliknij na nazwie pliku i wybierz Otwórz Folder (rys. 9). Jeśli Nawigator z jakichś powodów zniknął, to wywołuje się on poprzez naciśnięcie w pasku menu przycisku Widok a następnie Nawigator lub kombinacją klawiszy Ctrl + D.

Rys. 9. Lokalizacja pliku skryptu.


Teraz wszystko jest gotowe aby zacząć pisać programy na MQL4 .