1. MQL4 dla początkujących. Część I.

1.4. Komentarze

Kolejnym pożytecznym elementem w programowaniu są komentarze. Z ich pomocą można utworzyć swoistą notatkę w kodzie źródłowym co polepsza jakość jego zrozumienia i intencje programisty. Jeśli napiszesz podwójny symbol ukośnika nachylonego w prawą stronę // (podwójny slash) to tekst, znajdujący się w linijce po prawej stronie zostanie zakomentowany. Jest to komentarz jednowierszowy. Gdybyś chciał zapisać większy komentarz, wpisz tekst pomiędzy /* a */. Te symbole mogą znajdować się w różnych linijkach. Jest to komentarz wielowierszowy. Komentarze nie mają wpływu na działanie programu, ponieważ podczas kompilacji są ignorowane.

Kod 1
// to jest komentarz jednowierszowy
int    age    = 25;   // to jest komentarz jednowierszowy
double height = 1,95; // to jest komentarz jednowierszowy

string name   = "Puszek Okruszek";
/*
to jest
komentarz wielowierszowy
*/

Jeśli symbole komentarza // lub /* i */ wpiszesz między cudzysłowami "" wewnątrz zmiennej tekstowej, to taki tekst nie stanie się komentarzem (kod 2).

Kod 2
// to jest komentarz
string name = " to // nie jest komentarz"; // to jest komentarz

/* to jest
   komentarz */

string name = " to /* nie jest */ komentarz"; /* to jest komentarz */

Zobacz jeszcze raz jak wyglądał świeżo wygenerowany skrypt i zwróć uwagę, że od razu zawierał on wiele komentarzy o charakterze informacyjnym.