Funkcje sprawdzające:   Digits()

Funkcja int Digits() zwraca ilość cyfr po znaku dziesiętnym, które określają dokładność notowania ceny instrumentu finansowego na tym wykresie notowań, gdzie program MQL4 został uruchomiony. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji MQL4.


Przykład 1

#property strict
void OnStart()
  {
//--- notowanie ceny
   int result = Digits();
   Print("Dokładność notowania ceny = ",result);
  }

Rys. 1. Przykład stosowania funkcji Digits().


Zamiast Digits() zalecane jest stosowanie predefiniowanej zmiennej _Digits .