Funkcje sprawdzające:   IsConnected()

Funkcja bool IsConnected() zwraca status połączenia między serwerem brokera a MetaTrader 4. Zwara true jeśli są one połączone i false jeśli nie. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji MQL4.


Przykład 1

#property strict
void OnStart()
  {
//--- sprawdzić status połączenia
   if(IsConnected() == false)
      Print("Brak połączenia!");
   else
      Print("MetaTrader 4 jest połączony z serwerem.");
  }

Rys. 1. Przykład stosowania funkcji IsConnected().