Funkcje własne:   PositionLastOpenedType()

Funkcja int PositionLastOpenedType() zwraca typ ostatniej otwartej pozycji. Ma następujące argumenty:

f_symbol - nazwa instrumentu finansowego. Wartość domyślna = "", tj. wszystkie instrumenty. W przypadku _Symbol funkcja zwróci typ dla instrumentu finansowego tego wykresu notowań, gdzie program MQL4 zostanie uruchomiony.
f_magic - identyfikator (magic number). Wartość domyślna = -1, tj. wszystkie otwarte pozycje.

f_symbol - nazwa instrumentu finansowego. Wartość domyślna = "", tj. wszystkie instrumenty. W przypadku _Symbol funkcja zwróci typ dla instrumentu finansowego tego wykresu notowań, gdzie program MQL4 zostanie uruchomiony.

f_magic - identyfikator (magic number). Wartość domyślna = -1, tj. wszystkie otwarte pozycje.

Jeśli żądana pozycja nie istnieje, funkcja zwróci -1. W przypadku pozycji kupna OP_BUY funkcja zwróci 0, a na sprzedaż OP_SELL zwróci 1 .

int PositionLastOpenedType(string f_symbol="", // instrument finansowy
                           int    f_magic=-1)  // identyfikator
  {
//---
   datetime f_timeOpen=0;
   int      f_type=-1;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if((f_symbol==OrderSymbol()      || f_symbol=="") &&
            (f_magic ==OrderMagicNumber() || f_magic==-1))
            if(OrderOpenTime()>f_timeOpen)
              {
               f_timeOpen=OrderOpenTime();
               f_type=OrderType();
              }
   return f_type;
  }

Przykłady stosowania funkcji

1) Znaleźć typ ostatniej otwartej pozycji dla EURUSD i z identyfikatorem 12345:

PositionLastOpenedType("EURUSD", 12345);

2) Znaleźć typ ostatniej otwartej pozycji dla EURUSD i z dowolnym identyfikatorem:

PositionLastOpenedType("EURUSD");

3) Znaleźć typ ostatniej otwartej pozycji wśród wszystkich instrumentów finansowych i identyfikatorem 12345:

PositionLastOpenedType("", 12345);

4) Znaleźć typ ostatniej otwartej pozycji wśród wszystkich instrumentów finansowych i z dowolnym identyfikatorem:

PositionLastOpenedType();