Predefiniowane zmienne i tablice:   _Symbol

Predefiniowana zmienna string _Symbol przechowuje nazwę instrumentu finansowego na tym wykresie notowań, gdzie program MQL4 został uruchomiony. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji MQL4.


Przykład 1

#property strict
void OnStart()
  {
   Print("Nazwa instrumentu finansowego aktualnego wykresu notowań = ",_Symbol);
  }

Rys. 1. Przykład stosowania predefiniowanej zmiennej _Symbol.


Przykład 2

Skrypt do otwierania jednej pozycji dla bieżącego instrumentu finansowego _Symbol.

#property strict
void OnStart()
  {
//--- odświeżyć notowania
   RefreshRates();
//--- otworzyć pozycję kupna dla bieżącego instrumentu finansowego
   if(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 0.1, Ask, 50, 0, 0) < 0)
      Print("Otwarcie pozycji na kupno nie powiodło się. Błąd nr = ",GetLastError());
   else
      Print("Udało się otworzyć pozycję na kupno.");
  }