Informacja o koncie:   AccountBalance()

Funkcja double AccountBalance() zwraca wartość środków na koncie, tj. środki własne plus wszystkie bieżące straty i zyski. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji MQL4.


Przykład 1

#property strict
void OnStart()
  {
//--- środki na koncie
   double result = AccountBalance();
   Print("Saldo konta = ",result);
  }

Rys. 1. Przykład stosowania funkcji AccountBalance().


Zamiast AccountBalance() zalecane jest stosowanie zapisu AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) .