Informacja o koncie:   AccountMargin()

Funkcja double AccountMargin() zwraca wartość środków w walucie konta, stanowiących zabezpieczenie otwartych pozycji. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji MQL4.


Przykład 1

#property strict
void OnStart()
  {
//--- zabezpieczenie otwartych pozycji
   double result = AccountMargin();
   Print("Zabezpieczenie otwartych pozycji = ",result);
  }

Rys. 1. Przykład stosowania funkcji AccountMargin().


Zamiast AccountMargin() zalecane jest stosowanie zapisu AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN) .