Informacja o koncie:   AccountFreeMarginMode()

Funkcja double AccountFreeMarginMode() zwraca tryb obliczania wolnych środków, które można wykorzystać do otwarcia nowej pozycji. Zwracana wartość może mieć jedną z poniższych wartości:

  • 0 - bieżące zyski i straty otwartych pozycji nie są brane pod uwagę,
  • 1 - pod uwagę są brane bieżące zyski i straty otwartych pozycji,
  • 2 - pod uwagę są brane tylko bieżące zyski otwartych pozycji, straty nie,
  • 3 - pod uwagę są brane tylko bieżące straty otwartych pozycji, zyski nie.

Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji MQL4.


Przykład 1

#property strict
void OnStart()
  {
//--- tryb obliczania wolnych środków
   double value  = AccountFreeMarginMode();
   int    result = (int)value;
   Print("Tryb obliczania wolnych środków = ",result);
  }

Rys. 1. Przykład stosowania funkcji AccountFreeMarginMode().