Predefiniowane zmienne i tablice:   Bars

Predefiniowana zmienna int Bars przechowuje ilość świec, mówiąc inaczej barów, na tym wykresie notowań, gdzie program MQL4 został uruchomiony. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji MQL4.


Przykład 1

Skrypt do wyświetlenia ilości świec na aktualnym wykresie notowań.

#property strict
void OnStart()
  {
   Print("Na aktualnym wykresie notowań jest ",Bars," świec.");
  }

Rys. 1. Przykład stosowania predefiniowanej zmiennej Bars.


Jeśli trzeba znaleźć ilość świec w historii dla dowolnego instrumentu finansowego i dowolnego przedziału czasowego, należy zastosować funkcję iBars() .