Predefiniowane zmienne i tablice:   Time[ ]

Predefiniowana tablica datetime Time[] zawiera czas otwarcia świec dla tego wykresu notowań, gdzie program MQL4 został uruchomiony. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji MQL4.


Przykład 1

Skrypt do wyświetlenia wartości z predefiniowanych tablic dla świecy z indeksem 1 dla aktualnego wykresu notowań.

#property strict
void OnStart()
  {
   Print("Dane dla ",_Symbol," i świecy z indeksem 1:");
   Print("Czas otwarcia Time = ",     Time[1]);
   Print("Cena otwarcia Open = ",     Open[1]);
   Print("Najwyższa cena High = ",    High[1]);
   Print("Najniższa cena Low = ",     Low[1]);
   Print("Cena zamknięcia Close = ",  Close[1]);
   Print("Wolumen tickowy Volume = ", Volume[1]);
  }

Rys. 1. Przykład stosowania predefiniowanej tablicy Time[ ].


Zarówno w tej jak i w innych predefiniowanych tablicach indeksacja elementów rozpoczyna się od tyłu, tj. patrząc na wykres w kierunku od prawej strony w lewą.

Jeśli trzeba znaleźć czas otwarcia świecy dla dowolnego instrumentu finansowego, z dowolnego przedziału czasowego i świecy z dowolnym indeksem to należy zastosować funkcję iTime() .