Funkcje matematyczne:   MathAbs()

Funkcja double MathAbs() zwraca wartość bezwzględną liczby. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji MQL4.


Przykład 1

#property strict
void OnStart()
  {
//--- znaleźć wartości bezwzględne liczb zmiennoprzecinkowych
   double result = MathAbs(-111.11);
   Print("1) result = ",result);
   Print("2) MathAbs(-222.22) = ",MathAbs(-222.22));
   Print("3) MathAbs(333.33) = ",MathAbs(333.333));

//--- znaleźć wartości bezwzględne liczb całkowitych
   int    value_4 = -444;
   Print("4) MathAbs(value_4) = ",MathAbs(value_4));
   Print("5) MathAbs(555) = ",MathAbs(555));
  }

Rys. 1. Przykłady stosowania funkcji MathAbs().