Funkcje matematyczne:   MathArctan()

Funkcja double MathArctan() zwraca wartość arcus tangens w radianach w przedziale od -π/2 do π/2, obliczonego dla liczby zapisanej w nagłówku funkcji. Dla 0 funkcja zwróci 0. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji MQL4.


Przykład 1

#property strict
void OnStart()
  {
//--- znaleźć arcus tangens dla liczb zmiennoprzecinkowych
   double result_1 = MathArctan(0.0);
   Print("1) result_1 = ",result_1);
   Print("2) MathArctan(5.3) = ",MathArctan(5.3));

//--- znaleźć arcus tangens dla liczb całkowitych
   double result_2 = MathArctan(0);
   Print("3) result_2 = ",result_2);
   Print("4) MathArctan(-55555) = ",MathArctan(-55555));
  }

Rys. 1. Przykłady stosowania funkcji MathArctan().