Funkcje matematyczne:   MathCos()

Funkcja double MathCos() zwraca wartość cosinus w przedziale od -1 do 1, obliczonego dla liczby zapisanej w nagłówku funkcji. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji MQL4.


Przykład 1

#property strict
void OnStart()
  {
//--- znaleźć cosinus dla liczb zmiennoprzecinkowych
   double result_1 = MathCos(0.0);
   Print("1) result_1 = ",result_1);
   Print("2) MathCos(49.00000000001) = ",MathCos(49.00000000001));
   Print("3) MathCos(-7.00001) = ",MathCos(-7.00001));

//--- znaleźć cosinus dla liczb całkowitych
   double result_2 = MathCos(100);
   Print("4) result_2 = ",result_2);
   Print("5) MathCos(-55555) = ",MathCos(-55555));
  }

Rys. 1. Przykłady stosowania funkcji MathCos().