Funkcje wskaźników standardowych:   iCustom()

Funkcja double iCustom() zwraca wartość wskazanego wskaźnika własnego. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji MQL4.

iCustom(symbolName, timeFrame, name, ..., mode, indexBar);
string symbolName - instrument finansowy.
ENUM_TIMEFRAMES timeFrame - przedział czasowy .
string name - nazwa wskaźnika własnego, znajdującego się w głównym folderze wskaźników (MQL4/Indicators/). Jeśli wskaźnik znajduje się w pod-folderze, np. MQL4/Indicators/Examples, to należy zapisać "Examples\\nazwa_wskaznika" (podwójny symbol \\ między nazwą folderu a wskaźnika). Wskaźnik powinien być plikiem skompilowanym z rozszerzeniem *.ex4.
... - wartości wskaźnika rozdzielone przecinkami. Typ i kolejność parametrów wejściowych powinny odpowiadać temu jak są one ułożone w wskaźniku. Jeśli parametry nie będą wymienione zostaną zastosowane wartości domyślne.
int mode - identyfikator linii wskaźnika. Może mieć wartość od 0 do 7.
int indexBar - indeks świecy, dla której trzeba obliczyć wartość.

string symbolName - instrument finansowy.

ENUM_TIMEFRAMES timeFrame - przedział czasowy .

string name - nazwa wskaźnika własnego, znajdującego się w głównym folderze wskaźników (MQL4/Indicators/). Jeśli wskaźnik znajduje się w pod-folderze, np. MQL4/Indicators/Examples, to należy zapisać "Examples\\nazwa_wskaznika" (podwójny symbol \\ między nazwą folderu a wskaźnika). Wskaźnik powinien być plikiem skompilowanym z rozszerzeniem *.ex4.

... - wartości wskaźnika rozdzielone przecinkami. Typ i kolejność parametrów wejściowych powinny odpowiadać temu jak są one ułożone w wskaźniku. Jeśli parametry nie będą wymienione zostaną zastosowane wartości domyślne.

int mode - identyfikator linii wskaźnika. Może mieć wartość od 0 do 7.

int indexBar - indeks świecy, dla której trzeba obliczyć wartość.


Przykład 1

Skrypt do wyświetlenia wartości własnego wskaźnika dla bieżącego instrumentu finansowego _Symbol , bieżącego przedziału czasowego PERIOD_CURRENT , nazwa wskaźnika SomeIndicator, dla identyfikatora linii 0 i bieżącej świecy (indeks 0).

#property strict
void OnStart()
  {
//---
   string          symbolName = _Symbol;         // bieżący instrument finansowy
   ENUM_TIMEFRAMES timeFrame  = PERIOD_CURRENT;  // bieżący przedział czasowy
   string          name       = "SomeIndicator"; // nazwa wskaźnika własnego
   int             mode       = 0;               // identyfikator linii
   int             indexBar   = 0;               // indeks świecy

//--- znaleźć wartość wskaźnika własnego o nazwie SomeIndicator
   double result = iCustom(symbolName, timeFrame, name,
                           // ... parametry wskaźnika
                           mode, indexBar);
  }

Przykład 2

Skrypt do wyświetlenia wartości własnego wskaźnika dla USDJPY, przedziału czasowego H1, nazwa wskaźnika OtherIndicator, znajdującego się w folderze MQL4/Indicators/Examples, dla identyfikatora linii 3 i świecy z indeksem 1.

#property strict
void OnStart()
  {
//--- znaleźć wartość wskaźnika własnego o nazwie OtherIndicator
   double result = iCustom("USDJPY", PERIOD_H1,
                           "Examples\\OtherIndicator",
                           // ... parametry wskaźnika
                           3, 1);
  }